Εδώ παρουσιάζονται οι υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε.

Ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις γίνεται συνδυασμός των υπηρεσιών αυτών, για την επίτευξη του αποτελέσματος που πρέπει να είναι μια τεχνικά και οικονομικά εφικτή και εκμεταλεύσιμη υλοποίηση.

Στους σχεδιασμούς προϊόντων τηρούνται οι Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές Ασφάλειας ("CE").

plastic_box_design011.jpg

Σχεδιασμός προσόψεων, πάνελ χειρισμού, πλαστικού ή μεταλλικού κουτιού.

electronic_circuit011.jpg

Σχεδιασμός ηλεκτρονικού κυκλώματος, εξειδικευμένου στις ανάγκες του προϊόντος σας.

circuit_production011.jpg

 

 • Οργάνωση παραγωγής και τεχνική υποστήριξη.
 • Παραγωγή ηλεκτρονικών συσκευών κατόπιν παραγγελίας.

software_design011.jpgΑνάπτυξη λογισμικού σε Η/Υ, σε εφαρμογές όπως:

 • Βιομηχανικός Αυτοματισμός
 • Ηλεκτρονικά παιχνίδια
 • Κιόσκια διασκέδασης/πληροφοριών

circuit_repair_001.jpg

Επισκευές / βελτιώσεις ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
Εκεί που άλλοι σηκώνουν τα χέρια, εμείς μπορούμε να επέμβουμε.

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στούς παρακάτω γνωσιακούς τομείς:

 • Σχεδιασμός αναλογικών, ψηφιακών, και υβριδικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και παραγωγή των πρωτότυπων, από πλακέτες μονής όψης μέχρι και πλακέτες πολλαπλών στρώσεων με υλικά επιφανειακής στήριξης.

 • Προγραμματισμός microcontroller σε assembly και C (8/16/32-bit, cisc/risk architecture).

 • Προγραμματισμός σύνθετης λογικής (PLD), για τον σχεδιασμό εξειδικευμένων κυκλωμάτων.

 • Προγραμματισμός Η/Υ σε "C/C++" για ειδικές εφαρμογές, που μπορεί να περιλαμβάνουν:
  • Αυτοματισμούς πραγματικού χρόνου
  • Multimedia, αναπαραγωγή / καταγραφή ήχου, εικόνων και video
  • Graphics animations
  • Διαχείριση ειδικών περιφερειακών
 • Σχεδιασμός γραφικών για:
  • Λειτουργικές προσόψεις συσκευών
  • Γραφικές αναπαραστάσεις
  • Λογισμικό Η/Υ

 • Σύνθεση / επεξεργασία ηχητικών εφφέ, για την υποστήριξη των συσκευών και του λογισμικού που σχεδιάζεται.

 • Οργάνωση παραγγελιών και παραγωγής για την κατασκευή ολοκληρωμένων συσκευών.

 Στη σελίδα Portfolio αναφέρονται παραδείγματα συσκευών και εργασιών που έχουν γίνει.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζι μας, για να συζητήσουμε για το πώς θα μπορέσουμε να σας υποστηρίξουμε.