Υποστήριξη

Υποστήριξη

Εδώ θα βρείτε τεκμηρίωση, παραδείγματα εφαρμογών και λογισμικό για τις συσκευές που υποστηρίζουμε.

GAT-1 / GAT-2

GAT-1 / GAT-2

Παραδείγματα Εφαρμογών για τις συσκευές GAT

Η συσκευή GAT εκτελεί πολλές διεργασίες, όπως διαχείριση της επικοινωνίας GSM, δειγματοληψία εισόδων, διαχείριση εξόδων κ.λπ.
Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες λειτουργίας αυτών των διεργασιών μέσω των διαθέσιμων εντολών "Ρύθμισης λειτουργικών παραμέτρων".
Η συσκευή GAT υποστηρίζει επίσης μια δομημένη γλώσσα προγραμματισμού και είναι σε θέση να εκτελέσει ένα "Πρόγραμμα Αυτοματισμού GAT".
Το σύνολο των ρυθμίσεων και του προγράμματος αυτοματισμού, ονομάζεται "Πρόγραμμα Εφαρμογής GAT".

 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε παραδείγματα εφαρμογών για τις συσκευές GAT.
Κάθε παράδειγμα καταλήγει σε ένα κείμενο ("Πρόγραμμα Εφαρμογής"), το οποίο περιέχει την περιγραφή της εφαρμογής και τις εντολές που την υλοποιούν.

 

Σας συνιστούμε να ρίξετε μια ματιά σε αυτά τα παραδείγματα, καθώς παρουσιάζουν πολλά βασικά χαρακτηριστικά των συσκευών GAT.

 

GAT-1 example 1 animation
Παράδειγμα GAT #1 :
Ειδοποίηση με SMS
για αλλαγές κατάστασης στις Εισόδους
 
 
Παράδειγμα GAT #1: Ειδοποίηση με SMS για αλλαγές κατάστασης στις Εισόδους

 

GAT-1 example 2 animation Παράδειγμα GAT #2 :
Δεξαμενή νερού:
Τηλεχειρισμός και ειδοποίηση με SMS
Παράδειγμα GAT #2: Δεξαμενή νερού: Τηλεχειρισμός και ειδοποίηση με SMS

 

GAT-1 example 3 animation
Παράδειγμα GAT #3 :
Δεξαμενή νερού:
Πρόγραμμα αυτοματισμού,
τηλεχειρισμός και ειδοποίηση με SMS
  
 
Παράδειγμα GAT #3: Δεξαμενή νερού: Πρόγραμμα αυτοματισμού, τηλεχειρισμός και ειδοποίηση με SMS

 

Αυτά τα προγράμματα είναι δοκιμασμένα και μπορούν να χρησιμεύσουν ως πρότυπα για νέες εφαρμογές.

Tο λογισμικό "GAT Communicator" περιλαμβάνει και άλλα παραδείγματα προγραμμάτων, που είναι χρήσιμα για την κατανόηση των δυνατοτήτων των συσκευών GAT.

Εάν χρειάζεστε την υποστήριξή μας για κάποια εφαρμογή την οποία δεν ξέρετε πώς να υλοποιήσετε,
μη διστάζετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Εγκατάσταση / Ενημέρωση της εφαρμογής "GAT Communicator"

Το "GAT Communicator" είναι μια εφαρμογή Windows που χρησιμοποιείται για τον εύκολο προγραμματισμό και τη δοκιμή των συσκευών GAT-1 / GAT-2.

Η τελευταία έκδοση του "GAT Communicator" είναι η 0.7.4 (2022-08-28) η οποία παρέχει βελτιώσεις, διορθώσεις σφαλμάτων και ενημερωμένη τεκμηρίωση / παραδείγματα και τα αρχεία για το GAT firmware έκδοση 1.3.

Η εγκατάσταση ή η αναβάθμιση της εφαρμογής γίνεται με την εκτέλεση του προγράμματος «GATcomm074_Install.exe», το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

GATcomm074_Install.zip

Η διαδικασία εγκατάστασης έχει 3 βήματα:

Στο πρώτο βήμα εμφανίζονται τα στοιχεία του λογισμικού που θα εγκατασταθεί.
Για να προχωρήσετε πατάτε το κουμπί "Next",
για να ακυρώσετε την εγκατάσταση πατάτε το κουμπί "Cancel".

gatcomm install 00

 

Στο δεύτερο βήμα εμφανίζεται η διαδρομή εγκατάστασης του λογισμικού,
όπως προτείνεται από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει άλλη διαδρομή.
Κατά την αναβάθμιση μιας υπάρχουσας εγκατάστασης του λογισμικού,
αυτή η διαδρομή πρέπει να είναι ίδια με αυτήν της υπάρχουσας εγκατάστασης.

Για να προχωρήσετε πατάτε το κουμπί "Next",
για να ακυρώσετε την εγκατάσταση πατάτε το κουμπί "Cancel".

gatcomm install 01

 

Στο τελικό βήμα, πατάτε το κουμπί "Install" για να ξεκινήσει η αντιγραφή των αρχείων.
Μετά από μερικά δευτερόλεπτα και αν όλα πάνε καλά, το πρόγραμμα θα επιβεβαιώσει την επιτυχή εγκατάσταση.
Κάντε κλικ στο κουμπί "Finish".

gatcomm install 02

 

Με την εγκατάσταση, έχει δημιουργηθεί ένας νέος φάκελος στο μενού Εφαρμογές των Windows.
Ονομάζεται "GAT Communicator" και περιέχει συντομεύσεις για:

  • τα αρχεία Τεκμηρίωσης για τις συσκευές GAT και την εφαρμογή
  • την εφαρμογή "GATcomm"
  • το πρόγραμμα εγκατάστασης του οδηγού USB
  • την απεγκατάσταση του λογισμικού.

gatcomm program folder 00 


Πρώτη εκτέλεση της εφαρμογής "GATcomm", ρύθμιση του "Φάκελου εργασίας"

Η εφαρμογή "GATcomm" χρειάζεται έναν "φάκελο εργασίας".
Αυτός ο φάκελος θα περιέχει υποφακέλους με τα αρχεία πληροφοριών της συσκευής GAT και τα παραδείγματα εφαρμογών και είναι επίσης η προεπιλεγμένη διαδρομή για την αποθήκευση των προγραμμάτων εφαρμογής GAT που δημιουργούνται από το χρήστη.
Ονομάζεται "GATcomm_data" και μπορεί να βρίσκεται στη διαδρομή που προτείνει το σύστημα ή σε οποιαδήποτε άλλη διαδρομή έχει επιλέξει ο χρήστης.

GATcomm work folder tree01

 

Κατά την πρώτη εκτέλεση μετά την εγκατάσταση, η εφαρμογή εμφανίζει ένα μήνυμα ότι δεν βρέθηκε ο "Φάκελος εργασίας" και ζητά από τον χρήστη να λύσει αυτό το ζήτημα μέσω του παραθύρου "Settings".

GATcomm no work folder02

 

Παρόμοιο μήνυμα εμφανίζεται μετά την αναβάθμιση της εφαρμογής "GATcomm".

GATcomm update message01

 

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, το παράθυρο διαλόγου "Settings" ανοίγει αυτόματα μόλις κλείσει το παράθυρο διαλόγου.
Ο χρήστης πρέπει να επαληθεύσει ότι η διαδρομή του φακέλου εργασίας έχει ρυθμιστεί σωστά ή να την προσαρμόσει σύμφωνα με τις προτιμήσεις του.
Στη συνέχεια, με το "Copy support folders" επιλεγμένο, πρέπει να κάνει κλικ στο κουμπί "Apply" και τα αρχεία υποστήριξης θα αντιγραφούν μέσα στον ορισμένο φάκελο.

GATcomm work folder set01

 

Σχεδόν έτοιμο...

Με τα παραπάνω βήματα έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή "GATcomm".

Για να ξεκινήσετε την επικοινωνία με μια συσκευή GAT πρέπει να εγκαταστήσετε τον οδηγό USB.
Αυτό εξηγείται στην επόμενη ενότητα.

Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης USB για συσκευές GAT

Για να μπορεί το λογισμικό "GATcomm" να επικοινωνεί με μια συσκευή GAT μέσω της θύρας USB, το λειτουργικό σύστημα χρειάζεται
το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης USB.


Για να εγκαταστήσετε αυτό το πρόγραμμα οδήγησης, πρέπει να ανοίξετε το φάκελο του προγράμματος "GAT communicator" στο μενού "Έναρξη" των Windows και να εκτελέσετε το πρόγραμμα "Install_GAT_USB_driver".

usb drv install 00

 

Αφού πατήσετε το κουμπί "Next", θα ξεκινήσει η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης συσκευής USB.

 usb drv install 01 

 

Μετά από μερικά δευτερόλεπτα και αν όλα πάνε καλά, το πρόγραμμα θα επιβεβαιώσει την επιτυχή εγκατάσταση.
Κάντε κλικ στο κουμπί "Finish".

usb drv install 02

 

Στο εξής, οι συσκευές GAT θα αναγνωρίζονται από το σύστημα ως "libusb-win32 devices".
Μπορείτε να το επαληθεύσετε ανοίγοντας τη "Διαχείριση Συσκευών" των Windows:

DeviceManagerGAT01

Συγχαρητήρια! Μόλις εγκαταστήσατε το πρόγραμμα οδήγησης USB της συσκευής GAT.

Τεκμηρίωση (αρχεία PDF) για τις συσκευές GAT

GAT User Guide  Περιγραφή συσκευής και εγχειρίδιο χρήσης GAT

Greek  Greek   English  English  

 


GAT Programming Guide

  Οδηγός προγραμματισμού συσκευής GAT

Greek  Greek   English  English  

 


GATcomm User Guide

  Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας λογισμικού "GAT Communicator".

Greek  Greek   English  English  
PLAYMAC

PLAYMAC

Σύστημα αναπαραγωγής ήχου PLAYMAC

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τη λεπτομερή περιγραφή του συστήματος αναπαραγωγής ήχου PLAYMAC, ώστε να ξεκινήσετε να συνθέτετε τα δικά σας σετ ήχου:

 Σύστημα αναπαραγωγής ήχου PLAYMAC (ελληνικά)


 Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία ήχου που χρησιμοποιήθηκαν για το demo του PLAYMAC:

 Αρχεία ήχου επίδειξης PLAYMAC

 


Για τις παρακάτω συσκευές η παραγωγή έχει σταματήσει.
Παρέχεται υποστήριξη για τις ήδη εγκατεστημένες συσκευές. 

GAT8.4

GAT8.4


 

GCB-1

GCB-1

Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ψάχνετε;
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε το συντομότερο δυνατό.